Oei, mijn kindje is ziek

Heeft uw kind een besmettelijke ziekte laat hem/haar dan altijd thuisblijven. Twijfelt u of uw kind een besmettelijke ziekte heeft neem dan altijd contact op met de huisarts, zodat u weet wat er aan de hand is.
Bij koorts geld eveneens het bovenstaande.

Het kan wel eens voorvallen dat uw kind niet echt ziek is maar ook niet helemaal in orde is, bel ons dan even . Wij kunnen dan samen overleggen of uw kind wel of niet kan komen.

Krijgt uw kind een inenting laat het ons even weten, misschien kan uw kind erop reageren, dan weten wij de oorzaak.

Zodra u merkt dat uw kind aan de diaree is laat het ons even weten i.v.m. extra hygiëne maatregelingen onzerzijds. Als uw kind langer dan drie dagen diaree heeft laat hem/haar dan thuis blijven.

Als uw kind ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf bij ons dan bellen wij u even op. Het is dan noodzakelijk dat uw kind opgehaald wordt, U kunt ook zorgen voor een achterwacht b.v. opa en oma.

Wanneer mag een kind na ziekte weer terug naar het kinderdagverblijf?

  • Wanneer het kind 12 uur koortsvrij is.
  • Indien het kind weer normale ontlasting heeft i.p.v. diaree.
  • Als uw kind geen besmettelijke ziekte meer heeft.


Vorige pagina: Wat zijn onze huisregels?
Volgende pagina: De kosten bij Pluto