Het Pedagogisch plan en het beleid bij Pluto

Pluto biedt ouders de mogelijkheid om de zorg voor kind(eren) te combineren met werk of andere activiteiten. Kinderopvang biedt echter meer.
Kinderen hebben er van nature behoefte aan om contact te hebben met andere kinderen. In onze kindercentra kunnen kinderen ervaren wat het betekent om in een groep met andere kinderen van alles te kunnen ondernemen. Ze kunnen samen pret en ruzie maken, op ontdekkingstocht gaan, avonturen meemaken, geheimen delen, samen verjaardagen vieren en nieuwe vrijheden en grenzen ontdekken. Ook kunnen ze ervaring opdoen in het omgaan met andere volwassenen dan de eigen ouders. Ze komen in aanraking met uitdagend spelmateriaal en ze leren samen om een eigen inbreng te hebben bij allerlei activiteiten die de groepjes kinderen ondernemen. Zo kan kinderopvang zowel kind als ouder een zinvolle aanvulling op de thuissituatie bieden.

Pedagogisch doel

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen tot mondige, zelfstandige en onafhankelijke mensen met een eigen persoonlijkheid. Dit realiseren we door situaties te creëren in onze kindercentra die ervoor zorgen dat kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en hun eigen individuele mogelijkheden kunnen ontdekken, met respect voor en in harmonie met zichzelf en hun omgeving.

Pedagogische visie

Wij beschouwen het opvangen, verzorgen, opvoeden en begeleiden van kinderen die aan ons worden toevertrouwd als onze kerntaak. De verantwoordelijkheid voor deze taak vraagt om het werken vanuit een heldere pedagogische visie, die we als volgt hebben verwoord:
Voor de jongste kinderen is geborgenheid en veiligheid als aanvulling op de gezinssituatie erg belangrijk. De sfeer in de groep, de gezelligheid en het vrije spel wat wij aanbieden sluit goed aan bij deze behoeften van jonge kinderen.
De dreumesen en peuters kunnen al meer vrijheid aan. Zij hebben meer behoefte aan spanning en uitdaging en willen hun leefwereld groter maken. De leid(st)ers stemmen de activiteiten voor deze kinderen af op deze behoeften.

Positief communiceren

De kinderen worden zo veel mogelijk op een positieve manier benaderd. We willen dat elk kind in de groep zich prettig voelt, het welbevinden van het kind staat centraal. We willen dat elk kind positieve aandacht krijgt. Dat betekent dat de leidster elk kind ziet en aandacht heeft voor elk kind afzonderlijk. We vinden dat elk kind uniek is en zich in zijn eigen tempo mag ontwikkelen.
Niet alle kinderen hoeven dus hetzelfde te kunnen, te doen of te maken.

Aandacht voor het individuele kind

Het is belangrijk om alle kinderen aandacht te geven. Normaal gesproken krijgt degene die het hardste roept of om de meeste aandacht vraagt, ook inderdaad de meeste aandacht. De leidster zijn zich ook bewust van het stille kind dat nooit vraagt en zijn eigen gang gaat in de groep. De leidster kan dit kind aandacht geven, door het kind naast de leidster aan tafel te plaatsen, bij het voorlezen op schoot te nemen etc. Aan tafel zit het drukste kind het verst van de leidster vandaan omdat dit kind toch voor zichzelf opkomt en vraagt naar het geen het wil hebben of weten.
Een andere manier is het werken met subgroepjes. Een leidster doet een activiteit met een klein groepje kinderen, waardoor de leidster alle kinderen aandacht kan geven. Dat kan b.v. een knutselactiviteit met de oudste kinderen of met de dreumesen zijn.

Omgaan met kinderen per leeftijdscategorie

Baby’s (0-1 jaar)

Baby’s hebben veel aandacht, liefde en verzorging nodig. De leidster die de baby’s verzorgt, geeft de baby’s zo veel mogelijk aandacht. Aandacht wordt gegeven tijdens het aan- en uitkleden, het geven van een fles of fruithapje of als de baby wakker is door de baby uit te lokken door geluidjes te maken, speeltjes te laten rammelen etc. In de wakkere periode van een baby wordt de baby zo veel mogelijk vrij gelaten om te spelen: liggend op een mat, bij de voelwand of in de box. De baby moet de ruimte krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. De babyschommel kan een onrustige baby soms rustig maken en is prima, mits de baby niet te lang in de schommel zit. De baby’s gaan mee naar buiten: in de zomer kunnen ze spelen op de mat en naar het spel van andere kinderen kijken.

Dreumesen (1-2,5 jaar)

Kinderen in deze leeftijd zijn volop hun grenzen aan het zoeken en verleggen. Dreumesen vliegen als het ware van de ene ontwikkeling in de andere en moeten alles ontdekken. Ze gaan staan en lopen, leren praten, ontdekken dat ze zelf een persoon zijn en dat ze bepaalde dingen bereiken met verschillende vormen van gedrag en reacties. De kinderen krijgen ruimte om zich te ontwikkelen, letterlijk en figuurlijk. De leidsters geven de grenzen aan door ze duidelijk erop te wijzen. Deze benadering gebeurt ook op de basis van positief communiceren.

Peuters (2,5-4 jaar)

Peuters zijn al heel zelfstandig. Het positief belonen van kinderen in deze leeftijd is heel belangrijk. Het stimuleert hun zelfvertrouwen en daarmee hun persoonlijke groei. Peuters voelen zich thuis bij Pluto, ze komen er doorgaans al minstens 2,5 jaar! Ze kennen alle kinderen en leidsters. Het is belangrijk om peuters steeds uitdaging te blijven bieden, zeker als ze bijna 4 jaar zijn. Uitdaging kan gevonden worden in het aanbieden van spelletjes of knutselactiviteiten gericht op deze leeftijdscategorie. Peuters vinden het ook prachtig om leidsters te helpen: met schoonmaken, kleine kinderen helpen met het aandoen van jassen en schoenen, spullen naar de keuken brengen etc. Peuters bevinden zich ook in de zindelijkheidsfase. Vanaf ca. 2 jaar wordt kinderen het potje aangeboden tijdens het gezamenlijke verschoonmoment. Zodra de ouders aangeven dat ze thuis met de zindelijkheidstraining bezig zijn, zorgen de leidsters ervoor dat de kinderen extra naar de wc/potje mogen. Bij Pluto gebeuren vaker ongelukjes… de kinderen zijn zo druk aan het spelen, dat ze niet in de gaten hebben dat ze moeten plassen. Vaak hebben ze ook geen zin om uit hun spel te gaan om te gaan plassen

 

Het beleid bij Pluto

  1. Elk kindje wordt door ons respectvol benaderd. Wij beseffen heel goed dat elk kindje"anders" is en een eigen benadering nodig heeft. De één is bijvoorbeeld heel verlegen als hij binnen komt en de ander rent meteen naar binnen. De kinderen kunnen bijvoorbeeld tijdens het vrij spelen aangeven waar ze graag mee spelen. Hier gaan we dan op door. Eventueel alleen met de grotere kinderen of juist alleen met de kleineren.
  2. Ieder kindje kan zich in Pluto ontwikkelen naar zijn of haar eigen tempo. Dit is ook ’t grote voordeel van een gemengde groep. De "jongeren" kunnen bijvoorbeeld met de grotere kindjes meedoen of andersom. Als een kindje langzamer is, in bijvoorbeeld kleuren, dan nemen we de tijd en respecteren dit. ’t Kindje mag zijn of haar werkje afmaken en de rest van de groep wacht op hem of haar.
  3. We nemen bij het intake-gesprek ons beleid globaal door met de ouders.Ook worden wensen van ouders besproken en we proberen zoveel mogelijk aan deze wensen te voldoen. Sommige opvattingen van de ouders hebben mede ons beleid gevormd. Ook geven ouders ons tips wat we zoal kunnen maken met bijvoorbeeld kerst.
  4. In Pluto wordt met een schriftje gewerkt. Hierin worden wensen en vragen genoteerd over de opvoeding door de ouders. Ook schrijven ouders waar het kindje thuis mee bezig is geweest. Wij schrijven wat ons die dag is opgevallen, waar het kindje zoal mee bezig is geweest, wat ze gegeten hebben, etc. Ook vinden er mondelinge communicatie plaats tijdens het halen en brengen.
  5. Pluto creëert een huiselijke plek. ’t Is gezellig aangekleed en we proberen zoveel mogelijk de thuissituatie na te bootsen. Kindjes dekken mee de tafel, na ’t eten mee opruimen, etc. Ook wordt er geknuffeld als het kindje hier behoefte aan heeft. (Tevens straffen we de kindjes als ze iets doen wat niet mag, bijvoorbeeld dmv een waarschuwende vinger of in het uiterste geval in de hoek.)
  6. De dag verloopt volgens een vast ritme, zie dagindeling. Eten; kinderen moeten voordat ze aan tafel gaan alles opruimen. Dus voor het fruit eten, voor de broodmaaltijd en voor het koekje. De kindjes blijven aan tafel zitten, totdat alle kindjes klaar zijn met eten. Voor het eten wordt een liedje gezongen. Dit herhaald zich dagelijks. Alle boterhammen zijn gesmeerd door de leidsters, dan pas krijgen de kinderen de boterham aangereikt. Er wordt stukje voor stukje gegeten, vaak met een vorkje. Er wordt gestimuleerd om ook de korstjes mee op te eten. Eerst een boterham met vlees of kaas, dan pas mogen de kindjes "zoet" beleg uitkiezen voor op de boterham.
  7. Pluto stimuleert de zelfwerkzaamheid en zelfstandigheid dmv aanwijzingen te geven. De kindjes mogen hier zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren; dit natuurlijk wel leeftijdsgebonden. Bijvoorbeeld zelf de schoentjes aan-en uitdoen, jas aan en uitdoen, zelf mee de tafel dekken en tafel afruimen, etc. De jongste kinderen imiteren dan vaak de grotere. Regelmatig helpen de grotere kindjes ook de kleintjes met bijvoorbeeld knutselen of een boterham geven, waardoor hun gevoel voor eigen waarde en zelfvertrouwen vergroot. Zij krijgen dan namelijk veel complimenten van ons. Belangrijk is wel dat de kinderen voldoende ruimte en tijd krijgt om het zelf te doen een kind heeft nu eenmaal meer tijd nodig dan een volwassenen.

 

Wilt u het nog eens op uw gemak nalezen? Download hier "ThuisBijPluto.pdf" (het Pedagogisch plan en het Beleid bij Pluto).

 


Vorige pagina: Handig om te weten
Volgende pagina: Veiligheid en Gezondheid bij Pluto