Thuis bij Pluto

Pluto biedt ouders de mogelijkheid om de zorg voor kind(eren) te combineren met werk of andere activiteiten.

Kinderopvang bij Pluto biedt echter meer:

Kinderen hebben er van nature behoefte aan om contact te hebben met andere kinderen. In onze kindercentra kunnen kinderen ervaren wat het betekent om in een groep met andere kinderen van alles te kunnen ondernemen. Ze kunnen samen pret en ruzie maken, op ontdekkingstocht gaan, avonturen meemaken, geheimen delen, samen verjaardagen vieren en nieuwe vrijheden en grenzen ontdekken. Ook kunnen ze ervaring opdoen in het omgaan met andere volwassenen dan de eigen ouders. Ze komen in aanraking met uitdagend spelmateriaal en ze leren samen om een eigen inbreng te hebben bij allerlei activiteiten die de groepjes kinderen ondernemen. Zo kan kinderopvang zowel kind als ouder een zinvolle aanvulling op de thuissituatie bieden. Meer informatie vindt u in ons Pedagogisch plan.


Vorige pagina: Home
Volgende pagina: De openingstijden bij ons Kinderdagverblijf